Riestyle algemene voorwaarden

In deze voorwaarden betekent:
Klant, degene die een overeenkomst met Riestyle is aangegaan.
Riestyle is de eigenaar van de eenmanszaak die online artikelen exploiteert.
Opdracht is een door de klant verstrekte opdracht om door Riestyle een artikel te laten vervaardigen en te verzenden naar een van te voren afgesproken adres in Nederland.

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en opdracht tussen de klant en Riestyle. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden dienen schriftelijk zijn overeengekomen.

Opdracht
Alle bestellingen moeten via de website worden opgegeven worden zodat de klant akkoord kan gaan met de leveringsvoorwaarden en heeft de klant de plicht deze te lezen via de website. Alle bestellingen en opdrachten via de website, worden per mail bevestigd. Wanneer de klant geen bevestiging van een bestelling en/of opdracht heeft ontvangen dient hij contact op te nemen met Riestyle. Het kan zijn dat Riestyle de geplaatste bestelling en of opdracht niet heeft ontvangen.

Gegevens op een artikel van Riestyle
Riestyle stuurt altijd een definitieve versie van het artikel. Lees het alstublieft goed door, want na akkoord is de klant verantwoordelijk voor het eindproduct. Riestyle is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het artikel.

Betaling
Na ontvangst van de betaling wordt het werkproces gestart zoals genoemd is op de website bij het artikel.

Annuleren
Annulering kan tot het geven van een akkoord op een definitieve versie van het artikel. Daarna wordt het artikel vormgegeven bij een drukker en kan het niet meer geruild of veranderd worden. Wanneer een klant een artikel annuleert voor de definitieve versie dan zal Riestyle afhankelijk van de situatie en het artikel 35 euro in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn verricht voor het vervaardigen van een artikel en/of opdracht.

Levering
De levering van de artikelen geschied zo snel mogelijk tenzij dit, om welke reden dan ook, niet haalbaar is. Hierbij kan de klant denken aan eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals drukkers, TNT post en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. De klant is eindverantwoordelijke op het controleren op juistheid en het aanleveren van de benodigde gegevens. De levering van de kaarten doet Riestyle binnen 5 werkdagen, na aanlevering van de juiste gegevens en het krijgen van toestemming om te drukken. De levering van alle andere artikelen op de website doet Riestyle binnen 2 a 3 weken, aangezien Riestyle hierbij afhankelijk is van derden.

Aansprakelijkheid
Riestyle sluit haar aansprakelijkheid uit bij iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Riestyle verzonden artikelen.


Privacy
Riestyle respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt zorg dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Auteursrecht
Op alle ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Riestyle.

Afwijkingen
De kleuren van de artikelen op uw beeldscherm wijken wellicht af van de daadwerkelijke kleuren van het artikel. Daarom bied Riestyle een proefmodel aan bij het artikel kaarten (trouwkaarten, geboortekaarten ed), kosten hiervoor is 30 euro per kaart. Voor meerdere proefmodellen rekent Riestyle 15 euro per model.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)